Skip to content

Algemene omgangsregels

MEOS handbal vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt binnen de vereniging. Daarom is het belangrijk dat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel overschrijdend gedrag, beledigen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling voorkomen worden.

Hiervoor heeft onze vereniging een beleidsplan omtrent gedrag opgesteld.

Een van de maatregelen is het vastleggen van algemene omgangsregels die gelden voor alle leden, ouders van leden en betrokkenen van de vereniging. Een soort huisregels die eigenlijk vanzelfsprekend zijn; onze normen. Deze beschrijven op welke wijze eenieder met elkaar omgaat.

 

MEOS Handbal hanteert de volgende omgangsregels:

 

1. Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar.

2. Je beledigt en pest niemand en vernedert niemand in woord of gebaar.

3. Je vecht niet, gebruikt geen geweld, bedreigt de ander niet en neemt geen wapens mee.

4. Je accepteert het gezag van bestuur, kaderleden en de scheidsrechter.

5. Je bent zuinig op de eigendommen van de vereniging en anderen.

6. Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes, en bent op tijd voor de trainingen, de wedstrijden en overige activiteiten.

7. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.

8. Je bent open en eerlijk.

9. Je maakt op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie.

10. Je komt niet ongewenst te dichtbij, raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan en je geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

11. We praten mét elkaar, niet over elkaar.

12. Je beschadigt niet de goede naam van de vereniging.

13. Je helpt anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Wij zijn trots op onze

Sponsoren