Lidmaatschap

Hier vindt u informatie over:

  • Aanmelden van nieuwe leden
  • Beëindiging van het lidmaatschap
  • Overschrijving naar andere vereniging

Handbal kan al gespeeld worden vanaf de leeftijd van 4 jaar. De peildatum voor de leeftijd is per seizoen: 1 januari.

Aanmelden nieuwe leden:

Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Je kunt gedurende een maand op proef mee trainen met een team.

Heb je belangstelling gekregen voor de handbalsport en MEOS Handbal, dan kun je contact op nemen met:

Els Kurvers

Leeuwebekstraat 15

6035 CH Ospel

Je kunt hieronder ook alvast enkele formulieren downloaden, deze zijn nodig om je te laten inschrijven bij MEOS Handbal. Lever het inschrijf-, incassoformulier en de vrijwilligerskaart in bij Els Kurvers, bij je trainer of verstuur het naar onderstaand emailadres. De pasfoto’s dienen bij voorkeur afgeleverd te worden op bovenstaand adres. Lever deze samen met de formulieren in bij Els Kurvers of stuur de formulieren naar ledenadministratie@meoshandbal.nl

Beëindigen van het lidmaatschap:

Afmelding dient schriftelijk cq. per email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
De afmelding dient bij de ledenadministratie bekend te zijn voor de peildatum; 1 januari en 1 juli.

Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van contributie plaats lopende het verenigingsjaar.
Uitzondering hierop overeenkomstig het huishoudelijk reglement:

  • Leden die in het lopende seizoen langer dan 6 maanden aaneengesloten door een blessure of zwangerschap uit de roulatie zijn geweest, kunnen door schriftelijke aanvraag met vermelding van de reden bij de ledenadministratie naar rato een gedeelte van de contributie terug vragen. Over het gedeelte dat betrekking heeft op de Bondscontributie is geen teruggave mogelijk,

Overschrijven naar andere vereniging:

Leden die zich willen overschrijven naar een andere vereniging moeten er rekening mee houden dat er een overschrijfperiode is van 16 juni t/m 15 augustus.
Wil men zich buiten deze periode laten overschrijven, zie dan site van NHV voor verdere informatie.

Comments are closed.